Bezpłatna analiza umowy kredytu we frankach

Bezpłatna analiza umowy kredytu we frankach!

Analizę prawną i ekonomiczną Państwa umowy kredytu we frankach wykonamy bezpłatnie.

Pozew kredyt we frankach korzyści

Co można zyskać pozywając bank?

W zależności od typu umowy sąd może stwierdzić, że umowa kredytu we frankach jest nieważna ewentualnie, że jest umową kredytu w PLN oprocentowaną LIBOR + marżą!

Wyrok kredyt we frankach

Uzyskaliśmy już przeszło 790 korzystnych wyroków!

Zapraszamy do zapoznania się z uzyskanymi przez zespół naszej Kancelarii wyrokami w sprawach frankowych!

Kancelaria Frankowa Kraków

Kancelaria Frankowa Kraków

Sprawy kredytów we frankach prowadzimy od 2014 r., uczestniczymy w przeszło 1300 takich procesach, mamy przeszło 790 korzystnych wyroków, w tym przeszło 190 prawomocnych (stan na luty 2024 r.)!

Kredyt we frankach Kancelaria

Kancelaria Frankowa Kraków

Krakowska Kancelaria Themi od 2012 r. reprezentuje konsumentów w sporach z dużymi profesjonalistami: bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, funduszami inwestycyjnymi, domami maklerskimi, operatorami lotnisk, zakładami przesyłowymi, Skarbem Państwa. Nasi adwokaci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumenta, w tym klauzul niedozwolonych, nieuczciwych praktyk rynkowych a także prawa bankowego i finansowego.

Reprezentujemy frankowiczów w ponad 1300 procesach przeciwko bankom wynikłych na gruncie kredytów we frankach, w których uzyskaliśmy już przeszło 790 korzystnych wyroków (stan na luty 2024 r.) obejmujących unieważnienie umowy kredytu, rzadziej odfrankowienie kredytu (stwierdzenie złotowego charakteru kredytu frankowego), w tym przeszło 190 wyroków prawomocnych.

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (również dawny Polbank EFG), PKO BP (również dawna Nordea), Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Santander Consumer Bank , Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Bank Pekao.

Prowadzimy też ponad 100 spraw wynikłych z umów polisolokat, przeszło 50 procesów przeciwko pośrednikom finansowym w związku z oferowaniem obligacji GetBack S.A., przeszło 50 spraw przeciwko GTL S.A o zapłatę odszkodowania w związku z rozbudową lotniska w Pyrzowicach, ponad 200 spraw z zakresu służebności przesyłu i odszkodowań za wydanie decyzji administracyjnych charakterze wywłaszczeniowym i quasi wywłaszczeniowym oraz wiele innych spraw przeciwko dużym podmiotom gospodarczym.

Łącznie, we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach, dochodzimy na rzecz naszych Mocodawców roszczeń znacznie przekraczających 300 mln zł.

Siedziba Kancelarii mieści się w Krakowie, jednak prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

 

Prześlij prośbę o bezpłatną analizę umowy "kredytu we frankach"

Kredyt indeksowany CHF

Kredyt we frankach indeksowany

Kredyt we frankach indeksowany

Kredyt we frankach indeksowany do CHF - konstrukcja umowy, skutki abuzywności, strategia procesowa

Kredyt denominowany CHF

Kredyt we frankach denominowany

Kredyt we frankach denominowany

Kredyt denominowany - konstrukcja umowy, skutki abuzywności, strategia procesowa.

Unieważnienie umowy

Unieważnienie umowy kredytu we frankach

Unieważnienie umowy kredytu we frankach

Unieważnienie umowy kredytu - skutki prawne i ekonomiczne.

Odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu


Czym jest tzw. odfrankowienie kredytu?