Nasza Kancelaria wykonuje bezpłatne analizy prawne umów kredytów frankowych i innych kredytów pseudowalutowych, obejmujące ustalenie charakteru umowy kredytu, zidentyfikowanie niedozwolonych klauzul umownych i skutków prawnych abuzywności takich klauzul, oraz ustalenie ewentualnych innych zarzutów do umowy kredytu.

Kancelaria wykonuje również bezpłatne analizy ekonomiczne skutków stwierdzenia nieważności umowy kredytu lub jej odfrankowienia, konkretyzujące się w ustaleniu wysokości roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku, dla wariantu odfrankowienie umowy i wariantu stwierdzenia jej nieważności.

W celu wykonania bezpłatnej analizy prawnej umowy proszę przesłać na nasza adres mailowy skan:

- umowy kredytowej,

- regulaminu właściwego dla Państwa umowy kredytu, w treści obowiązującej w dniu jej zawarcia,

- aneksu do umowy kredytu.

Na podstawie tych dokumentów wykonamy analizę prawną i prześlemy Państwu jej konkluzje wiadomością mailową.

W celu wykonania następującej po analizie prawnej, analizy ekonomicznej obejmującej szacunek Państwa roszczeń, proszę przesłać skan:

- zaświadczenia o wypłacie kredytu (obejmującego informacje o kwocie, walucie i dacie wypłaty transz),

- zaświadczenia o spłacie kredytu (obejmującego informacje o kwocie, walucie i dacie każdej, zapłaconej raty kredytu i innych płatności związanych z kredytem,

- zaświadczenia o historii zmiany stóp procentowych (obejmujące informacje o wysokości stosowanych przez bank stóp procentowych i datach i obowiązywania).

 

Wstępna analiza prawna i ekonomiczna umowy kredytowej wykonywana jest przez naszą Kancelarię bezpłatnie i jest dla Państwa niezobowiązująca.

 

Na każdym etapie analizy istnieje także możliwość bezpłatnej konsultacji telefonicznej z prawnikami naszej Kancelarii.

Skan dokumentów do analizy proszę przesłać na adres e-mail Kancelarii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Alternatywnie mogą Państwo wypełnić formularz zgłoszenia zamieszczony na stronie i poczekać na kontakt naszych prawników.

Zapraszamy do kontaktu!

Prześlij prośbę o bezpłatną analizę umowy "kredytu we frankach"